Ако в училището няма болни от Covid-19, няма да се затваря

0
176
Парламентарни избори 2021#


„Тази година МОН предложи коренно различен подход, решенията да се взимат на различни нива – национално, училищно, областно“. Това каза пред БНР Мария Гайдарова, зам.-министър в МОН, във връзка със сценариите на Министерството за протичането на учебната година.

Разработихме ясни алгоритми с ясни отговорности. Търсим баланса между максимално присъствено обучение при минимален риск за учениците и учителите, допълни тя.

Водещи са медицинските аргументи, които са свързани със здравето и безопасността, каза Гайдарова.

„При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на Covid-19 или при заболели учители, така че да имаме невъзможност да се осъществи присъствения учебен процес, директорът на училището може да направи аргументирано предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда. Това става с решение или на педагогически съвет, или на РЗИ. Разписали сме тези правила и стъпки, включително и приложение на доклада, който директорът трябва да разработи и изпрати своевременно“, посочи зам.-министърът.

„При изготвяне на това предложени за ротация се спазва принципът на обучение от разстояние, в електронна среда, да бъдат не повече от 50% от учениците. Първи следва да премине випускът с най-много заболели и контактни ученици. В общия случай бих могла да кажа, че важи принципът, че към самообучение от разстояние в електронна среда преминават първо учениците в гимназиален етап на образованието с изключение на 12-и клас“, обясни още.

При продължаващо влошаване на епидемиологичната ситуация и учениците то 12-и клас, както в прогимназиалния етап с изключение на тези от 7-ми клас. Учениците от 7-и клас и начален етап – 1-ви и 4-и клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда в краен случай, разясни Мария Гайдарова.

Отново търсим баланс и създаваме организация за максимално присъствено обучение на тези учениците със СОП, каза тя.

А за тези с по-висок риск от заразяване по желание на родителите се организира обучение от разстояние. На практика, ако в училищата няма болни, те могат да работят в зависимост от това какъв сценарий има на Национално или на областно ниво, посочи зам.-министърът.

Стигаме и до превенцията – да спазваме мерките, за да бъдем здрави, каза Гайдарова./КРОСС/

реклама