Адв. Албена Белянова: Кои точно правомощия могат да подпомагат държавни служители на контра-протест срещу българските граждани?

0
578

Ако днес на контра-протеста, организиран от ПП ГЕРБ, чиито председател е министър-председателят на България, видите държавни служители – снимайте се с тях.

Държавният служител е лице, което подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия, и на което заплатата се плаща от данъкоплатците.
Кои точно правомощия биха могли да подпомагат държавни служители на контра-протест срещу българските граждани ще попитаме както министър-председателя, така и Европейската комисия.

Адв. Албена Белянова, Фейсбук

Коментари от Фейсбук