За енергията на 9-тия ден: край на цикъл и време. Време за нов ред

0
386

Предвид събитията от днешния девети ден на юли, разнолики, със сигурност с дълго ехо във времето и историята, и аналогиите с последната, потърсихме в старите и дебели книги смисловото и символно значение на числото 9.

Ето какво пишат древните евреи за това:

ЧИСЛОТО 9

Универсални значения. Последното и най-великото от редицата числа от едно до девет, които стоят в основата на всичко. В юдейската система на броене на числото девет не съответства нито една буква от азбуката.

В тяхната митология то се свързва със завършеност и няма староеврейска буква или звук, съответстващи на тази идея. Древните евреи вярвали, че нищо не може да бъде напълно готово, че само и единствено Бог може да бъде съвършено цял и завършен, без нищо да накърнява Неговото съвършенство. Това е триадата на триадите и следователно, число с голяма сила и влияние, което често се свързва с окултните науки, с тройния синтез или едновременния контрол върху телесното, интелектуалното и духовното.

Най-великото от всички единични числа, защото съдържа в себе си качествата на всички останали. То утроява творческата сила на числото три. Умножено по което и да е друго число, сумата от цифрите, които съставят резултата, е винаги девет. Например, 5×9 = 45 (4 + 5 = 9), 7 х 9 = 63 ( 6 + 3 = 9 ), 9 х 9 = 81 (8 + 1 = 9), а това показва склонност към егоцентризъм. Девет бележи върха на интелектуалните и духовните постижения. То е мъжко число, число на съз­нанието и психиката.

Девет символизира осемте стъпала около цикъла на живота плюс неподвижния център. Египтяните виждали в неподвижния център Ра, господаря и властелина на деветте божества на Ану. Девет са музите, девет са и месеците на бременността, период на подготовка за вътрешно творческо узряване. Девет представлява човека и всичко, свързано с физическия и материален план на неговото съществуване. Емблема на материята. Във франкма-сонството съществува ритуал, който се нарича „деветте избрани рицари“ и включва девет рози, девет горящи свещи и девет по-чуквания.

Когато числото девет е свързано със събития в бъдещето, то се тълкува като край или завършек на цикъл и като време, което човек трябва да използва, за да въведе ред в живота и работата си и по този начин да „разчисти терена“ за изцяло нов етап. Когато девет се появява в контекста на човешките отношения, то има едно по-различно значение, което, казано с една дума, означава край.

Личният живот на деветиците често е изпъстрен с кавги и боричкания. Те са големи бунтовници срещу всякакъв вид намеса, независимо дали тя идва от роднини, близки или приятели. Обаче са доверчиви и лоялни и обикновено се стараят да угодят на партньорите си. Много от тях вечно копнеят за любов и биха направили всичко, за да я получат, ако трябва, дори биха се превърнали в роби.

Символи. Деветте бели крилати коня на Хелиос, гръцкият бог на Слънцето.

Знак. Скиптърът със златното кълбо.

Коментари от Фейсбук