U.S. Embassy Sofia: Ние подкрепяме българския народ в стремежа му за повишаване на доверието в демократичната система

0
1105

Правото на мирно събиране е основна демократична ценност.

Демонстрациите и протестите са знак за цветущо и жизнено гражданско общество. Мирните протести са играли ключова роля в 244-годишната демокрация на Съединените щати.

Всяка нация заслужава съдебна система, която е надпартийна и подвластна на върховенството на закона.

Ние подкрепяме българския народ в стремежа му за повишаване на доверието в демократичната система и насърчаване на върховенството на закона в България.

Никой не е над закона.

The right to peacefully assemble is a fundamental democratic value. Demonstrations and protests are a sign of a thriving, vibrant civil society. Peaceful protest has played a key role in the United States’ 244-year-old democracy. Every nation deserves a judicial system that is non-partisan and accountable to the rule of law. We support the Bulgarian people as you peacefully advocate for increased faith in your democratic system and promote the rule of law in Bulgaria. No one is above the law.

Правото на мирно събиране е основна демократична ценност. Демонстрациите и протестите са знак за цветущо и жизнено…

Публикувахте от U.S. Embassy Sofia в Понеделник, 13 юли 2020 г.
Коментари от Фейсбук