7 човека в Общинския съвет ще решават кое е обществено значимо и кое не, за гражданите

0
2597

Важни промени в Правилника на Общинския съвет, касаещи гражданите  на община Казанлък  прие с мнозинство на днешното си заседание Общинския съвет в Казанлък.

 Промените касаят изслушването на граждани местния законодателен орган, какъвто се явява 37 членният Общински съвет, избиран пряко от гражданите, по важни за тях въпроси, както и преценката за това кои въпроси на хората са от обществено -значим интерес и кои –не.

Приетите промени на практика бламират реално присъствието и гражданския глас и чуваемостта на гражданите в Съвета, коментираха недоволни от приетите промени съветници, гласували против тях.

Съгласно приетите промени, предложени от един от юриста и общински  съветник от ГЕРБ Роман Желев, „питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са  по обществено значими въпроси, ще се връщат  на подателя от специалисти „Организационно обслужване в Общинския съвет“, в 7 дневен срок от решението на Председателския съвет“.

 Това на практика означава, че Председателския съвет, който в местния парламент в този мандат е 7 членен, състоящ се от представители на всяка една политическа група, в случая 5, председателят на Съвета и неговия заместник, ще решават кой граждански въпрос е от обществено значим и кой не за гражданите на община Казанлък.

В приетите промени обаче  няма записано тълкувание на това  кое е обществено значимо и кое не.  

С друга, също приета днес промяна в Правилника  на  местния парламент е записано че за „изказвания, питания, становища и предложения на гражданите  ще се отделят не повече от 30 минути на заседание“.

 Съгласно сега действащия Правилник, тези въпроси са последни в дневния ред, което на практика обезсмисля каквото и да е становище, питане и предложение от страна на гражданите, тъй като всеки един касаещ ги въпрос, е дебатиран и със становище по него преди  точката, в която те биха могли да изложат  становищата си, питаният и предложенията си..

 Приетите днес с мнозинство от съветниците на Казанлък промени практически лишават гражданите от реално право на глас при вземането на  решения, касаещи ги, както и обезмислят реалното гражданско участие в работата на местната власт.

Гласуваното днес е  в противовес на гръмко прокламираните предизборни клишета от рода на „Ние сме вашият глас в Съвета“ или че реалната власт на гражданите е в Общинския съвет.   

Коментари от Фейсбук