30 000 лева дава община Казанлък за нов план за уличното движение

0
10788

Предметът на обществената поръчка на стойност 30 000 лева, обявена от община Казанлък на официалния й сайт, за изработване на Генерален план за организация на движението /ГПОД/ на Казанлък. Той включва разделяне и разпределяне на транспортните и пешеходните потоци по вид място и време; канализиране на движението по предназначение и цели; регламентиране на транспортния и пешеходния достъп до притегателни обекти от обществено значение; осигуряване на оптимален режим за паркиране на ППС; ефективен контрол върху движението и паркирането; осигуряване на двупосочна „Зелена вълна“.

Срокът за подаване на офертите е 29 септември. Според условията на поръчката 9 месеца след сключване на договора с избраната фирма, проектът за план трябва да е готов. Възможно е той да бъде подложен на обществено обсъждане, се допуска още в условията.

 

Коментари от Фейсбук