196 000 лева несъбираеми отписа община Казанлък

0
6074
Парламентарни избори 2021#

На две фирми са опростени повече от 20 000 лева, на три – над 10 000 лева

Проверка на просрочените вземания от наеми от общински жилища

и нежилищни имоти за периода 1 януари 2009 г. до 31 декември 2016 г. показала, че несъбираемите от община Казанлък суми са в размер на 196 463,86 лв.

Определен размер от вземанията са станали несъбираеми поради изтекла погасителна давност.

Въпреки предприетите действия от страна на общинските служители за събиране на вземанията по доброволен ред, те се оказали безуспешни.

С изтичането на погасителната давност общинската администрация не могла да осъществи принудително изпълнение, а в същото време тези суми увеличават размера на просрочените вземания и имат негативна роля при представяне на касовите отчети за изпълнението на бюджета на община Казанлък.

Сред опростените задължения са на физически лица и фирми.

Сред по-крупните неплатени суми са 10 800 лева на ЕТ „Иван Ризов Дими“, ЕТ „Георги Кехайов“ 4 224  лв., „Екопродукт 91“ ЕООД – 6 604 лв., „Дими 54“ ЕООД – 6 600 лева, „Мистър Стивън сити кетъринг“ – 4 100 лева, ЕТ „Карко Константин Карагитлиев“ – 22 066 лева, ЕТ „Гено Генов“ – 4 000 лева, „План 09“ ЕООД – 21 580 лева, „Меган груп“ ЕООД – 5 160 лева, „Паун 69“ ООД – 17 546 лева, „Армтейдинг“ ООД – 3 375 лева, „Зиди груп“ ЕООД – 12 615 лева.  

реклама