Язовир „Жребчево“ пълен на 32%, „Копринка“ на 60%

0
11309

Язовир „Копринка“ е пълен на 60% от обема си. В момента водното ниво е от 70 милиона кубични метра вода при пълен обем от 140 милиона. Другият голям язовир в близост, „Жребчево“ е запълнен на 32% от обема си към настоящия момент. Във водното съоръжение има 130 милион кубични метра вода. Жребчево се използва основно за напояване, като водата се разпределя за стопанства в две области. По план нивото му няма да бъде изпускано под 100 милиона кубични метра вода, като напоителният сезон продължава до 15-ти август.

Коментари от Фейсбук