Христо Генев към Галина Стоянова: Регламентирайте и спазете стриктно конкурсната процедура

ДО ГОСПОЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК от Христо Нанев Генев, град Казанлък, ул. „Тюлбенска” 62, тел.: 0884100876, e-mail: [email protected] ПРЕУВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, На 28 август 2020 г. на официалния сайт на Община Казанлък е публикувано обявление за конкурс за длъжността „Директор” на „Общинска художествена галерия – Казанлък”. Вашата заповед е само цитирана, настоявам … Продължете с четенето на Христо Генев към Галина Стоянова: Регламентирайте и спазете стриктно конкурсната процедура