РИОСВ – Стара Загора проверява сигналите за опасно завишени норми на формалдехид във въздуха

От РИОСВ- Стара Загора са потвърдили за Радио Стара Загора, че са започнали проверки по сигнала за многократно завишени норми на формалдихед във въздуха, подаден от Сдружение „България за чиста розова долина“.

Според експерти на сдружението „България за чиста Розова долина“, на базата на отчетени стойности от сензора на Senstate, монтиран до язовир Копринка, и от този в село Голямо Дряново в интервала между 9 и 26 март. нормите на формалдехид във въздуха многократно са надвишавали максимално еднократната концентрация, като в първите дни от монтирането на машините замърсяването е било най-високо.

§ На 09.03.2023г. концентрацията на формалдехид във въздуха е достигнала 6082.69 микрограма формалдехид на кубичен метър (µg/m3), тоест 60.8 пъти над максимално допустимата еднократна концентрация,

§ На 10.03.2023г. концентрацията на формалдехид във въздуха е достигнала 8687.63 µg/m3, тоест 86.9 пъти над максимално допустимата еднократна концентрация,

§ На 11.03.2023г. концентрацията на формалдехид във въздуха е достигнала 29119.6 µg/m3, тоест 291.2 пъти над максимално допустимата еднократна концентрация!

§ На 12.03.2023г. концентрацията на формалдехид във въздуха е достигнала 2399.07 µg/m3, тоест 23.99 пъти над максимално допустимата еднократна концентрация,

§ На 14.03.2023г. концентрацията на формалдехид във въздуха е достигнала 369.15 µg/m3, тоест 3.69 пъти над максимално допустимата еднократна концентрация,

§ На 15.03.2023г. концентрацията на формалдехид във въздуха е достигнала 210.39 µg/m3, тоест 2.1 пъти над максимално допустимата еднократна концентрация,

§ На 20.03.2023г. концентрацията на формалдехид във въздуха е достигнала 229.39 µg/m3, тоест 2.29 пъти над максимално допустимата еднократна концентрация,

§ На 24.03.2023г. концентрацията на формалдехид във въздуха е достигнала 150.18 µg/m3, тоест 1.5 пъти над максимално допустимата еднократна концентрация,

§ На 25.03.2023г. концентрацията на формалдехид във въздуха е достигнала 185.67 µg/m3, тоест 1.86 пъти над максимално допустимата еднократна концентрация,

§ На 09.03.2023г. концентрацията на формалдехид във въздуха е била над допустимата норма и в с. Голямо Дряново – 100.36 µg/m3.

Средноденонощна стойност:

§ На 11.03.23г. е отчетена концентрация от 4258.453 µg/m3, което е превишение от 85 пъти над допустимата средноденонощна концентрация от 50 µg/m3,

§ На 25.03.23г. също е отчетена концентрация от 63.706 µg/m3, което е превишение от 1.2 пъти над допустимата средноденонощна концентрация.

Това са общо 12 надвишения на нормите по различни параметри за 17-дневен период.

От сдружението са подали сигнали за замърсяванията до няколко държавни институции и до представители на местната администрация.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

One thought on “РИОСВ – Стара Загора проверява сигналите за опасно завишени норми на формалдехид във въздуха

  1. Честито Открихме Топлата Вода.
    Трон и Кастамону са невинни!
    Пръскат за комари!

Comments are closed.