Разпродават поликлиниката в Казанлък след ремонта?

0
49561
Парламентарни избори 2021#

Искат да вадят на тезгяха дялове от здравното заведение след реконструкция и ново оборудване за над 1 000 000 лева

Писмо с искане за промяна на собствеността на дружеството „ДКЦ Поликлиника – Казанлък“ ЕООД е внесъл в общинския съвет управителят му д-р Красимир Пейчев. Управителят предлага ДКЦ-то да се преименува на „Районна поликлиника“ и да се преобразува в ООД, като участие в собствеността да вземат 5-те общини – Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево.  

Според писмото след преобразуването, дялове от дружеството ще могат да купуват и фирми.

За целта управителят настоява да бъдат прехвърлени в капитала на дружеството недвижимите имоти, намиращи се в сградата на бившата поликлиника – аптеката и кафе-аперитива.

В писмото се твърди и че „лечебното заведение изпитва остра нужда от обновяване на медицинската техника за диагностика и с цел подобряване качеството на медицинската помощ“ и е необходимо за нуждите на дружеството да бъде закупена медицинска апаратура – нов рентгенов графичен апарат, апарат за синусиудално моделиране, ултразвуков апарат с два озвучителя, климатик на обща стойност 72 560 лева.

Д-р Пейчев настоява и че е необходим ремонт на източния асансьор, който ще струва 7 500 лева. Пак според писмото му, внесено на 1 февруари т.г., е нужно оформянето на фронт-офис и кабинети за администрацията на ДКЦ на цена 50 000 лева, както и изграждане на товарен пътнически асансьор от западната фасада, осигуряващ транспорт на носилки и пренос на материали и консумативи на дружеството и наемателите за 134 000 лева.

Предложенията следва да бъдат разглеждани на заседание на местния парламент и ако старейшините одобрят, ще последва преобразуването на дружеството и ще бъдат извадени за разпродажба дяловете му.

В бюджета си община Казанлък за тази година вече включи като разход 65 000 лева за покупката на рентген.

Преди по-малко от месец стартира ремонт на ДКЦ за 804 008 лева, от тях безвъзмездна помощ 680 762 лева от Националния Доверителен Еко Фонд, а останалите са от местната хазна.