Пресс ТВ отказва на МВР да разкрива източниците си на информация

0
25957
Парламентарни избори 2021#

Медийна група „Вис виталис“ потвърди традицията си да запазва анонимността на източниците си и отказа да разкрие информация за МВР относно граждански активист, предоставил видео в редакцията. Става въпрос за излъчения на 21 март 2021 г. на сайта ни www.presstv.bg материал със заглавие „Новини от вас: Брутално полицейско насилие при арест в Казанлък“, съдържащ любителски кадри от задържане с употреба на насилие от полицейски служители.

В отговор на писмо от ОД на МВР в Стара Загора с искане за информация за подателя на кадрите, МГ „Вис виталис“ уведоми институцията, че е подписала Етичния кодекс на българските медии, като по този начин се е ангажирала да не разкрива поверителните си източници на информация.

В МГ „Вис виталис“ изразяваме за пореден път убедеността си, че доверието на нашите източници и външните ни експерти е ключово важно за изпълнението на мисията ни на независима медия, призвана да информира обществото. Уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация.

Още веднъж припомняме и че тайната на журналистическите източниците е защитена от разпоредбата на Хартата за основните права на Европейския съюз, по-конкретно от член 11 от нея,  от член 10 на Европейската конвенция за правата на човека и Препоръка №R (2000) 7 на Комитета на министрите на Съвета на Европа за защитата на тайната на журналистическите източници.

Не рядко в МГ „Вис виталис“ постъпва информация от лица, които желаят имената им да не бъдат разкривани. Защитата на тайната на източниците е значим принцип за свободата на изразяване и качественото информиране в контекста на правото на информация. Като професионален стандарт защитата на тайната на източниците фигурира в етичните кодекси на журналистиката на ЕС, този стандарт намира място и в международните правни актове и националните законодателства.

Конституцията на Република България предвижда, че международните договори, подписани, ратифицирани и влезли в сила за България, имат предимство пред вътрешното право.

Важно е и в този случай пак да се подчертае, че всеки има основното право на свобода на изразяване, достъп до информация и право на безопасност и сигурност.

Медийна група „Вис виталис“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук