Право на отговор

0
2412
Парламентарни избори 2021#

До редакцията на „ПрессТВ“

Право на отговор 

Във връзка с публикация от 26.04.2021 г. в сайта на “ПрессТВ” – www.presstv.bg, озаглавена “Продават част от Колодрума, деактуват целия имот”, се налага Община Казанлък, с оглед излагане достоверността на фактите, относно “Колодрума” да внесе яснота: 

Съоръжението “Колодрум” е разположено върху терен от повече от 18 000 кв.м., предназначен за спортни дейности.  

Община Казанлък не предлага и не прави промяна на предназначението на въпросния терен. В този смисъл той остава публична общинска собственост. 

Предмет на предстоящото решение на Общински съвет – Казанлък е единствено терен с площ от 231 кв.м., който според закона представлява минималната площ, необходима за обслужване на сграда, ползвана от “Нимекс” ЕООД. 

Минималната площ от 231 кв.м. и сградата на “Нимекс” ЕООД по никакъв начин не възпрепятстват използването на “Колодрума” и теренът, върху който той е построен, за спортни цели.

26.04.2021 

Община Казанлък 

реклама