Право на отговор ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“: Никое дете не е прието незаконно или нерегламентирано

0
17795

Във връзка с Ваша публикация относно прием на ученици в V клас за учебната 2020/2021 г. Ви
информирам, че:

 1. приемът на ученици е законосъобразен и е осъществен съгласно нормативната уредба,
  правилата за прием на ученици в V клас, които са публично достъпни,и методиката за
  класиране, която е гласувана на заседание на педагогическия съвет на училището;
 2. съгласно чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
  училищното образование, близнаци се приемат над държавния план-прием; в случая, който
  описвате, е допусната грешка в сортирането на имената на близнаците, тъй като има
  съвпадения на презиме и фамилия на двама ученици, които са от едно и също училище,
  поради което софтуерът е приел, че децата са близнаци; въпреки това обаче ученичката
  Виктория Петрова Иванова НЕ Е ПРИЕТА НАД ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ, А ПО ОБЩИЯ РЕД
  С ПОСТИГНАТИЯ СИ РЕЗУЛТАТ – ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ, ЧЕ РЕЗУЛТАТЪТ Е 71 ТОЧКИ –
  КОЛКОТО ПРЕДХОДНИЯ ПРИЕТ УЧЕНИК. Има други две двойки близнаци, участващи в
  класирането. Техническата грешка по никакъв начин не променя реда на класирането и не
  оказва влияние върху приетите ученици.
 3. никое дете не е прието незаконно или нерегламентирано.
  От името на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, се извинявам за допуснатата
  техническа грешка, но в същото време по никакъв начин приемът в училище не трябва да
  бъде обвързан – дори и медийно – с политика. Още повече, че става въпрос за дете.
  Убеден съм, че както винаги ще бъдете обективни и ще пуликувате този отговор.
  С УВАЖЕНИЕ:
  КРАСИМИР ДАМЯНОВ
  ДИРЕКТОР НА ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“,
  ГР. КАЗАНЛЪК

Коментари от Фейсбук