Петкова: На 3.09 чакаме гости от цялата страна на Биорали в Гурково

Със зам.-кмета на Община Гурково Тотка Петкова ЗАРАТА разговаря за добрите практики в общината, за проблемите, за перспективите за развитие
Г-жо Петкова, с какво се гордее Гурково?

Най-вече с хората си – работливи, човечни. За тях – хората на общината работим и ние. Правим всичко възможно да работим добре, да създаваме по-добра среда за живота им, защото го заслужават – борят се, създават. Гордеем се и с красотата, с природата в нашата община и затова осигуряването на чистота е приоритет за всички ни – постоянна задача и постоянен ангажимент. Гурково е малка община. Бюджетът ни е 8 216 000 лв., с които няма как да решим всички проблеми и да се развиваме така, както искаме. Кметът ни Мариан Цонев е абсолютно всеотдаен и се стреми да защити визията си за бъдеще на Гурково. Затова и непрестанно защитаваме проекти в различни направления, осъществяваме ги.

По какви проекти сте работили наскоро?

Мога да похваля Община Гурково с ред успехи по изпълнение на обекти от инвестиционната програма за периода 21/22г. Направихме реконструкция и модернизация на СУ”Хр.Смирненски”, финансирани от ДФ”Земеделие” на стойност 977 680,00лв. Грижата за децата и младите хора в общината няма как да не бъде приоритет, ако искаме тя да има бъдеще. Затова работихме и реализирахме ред проекти в тази посока – предстои ремонт на ОУ”Св.св. Кирил и Методий” в  с.Паничерево, включващ топлоизолация на фасадите на сградата на стойност 70 479лв. Изградихме спортни площадки в село Паничерево и село Конаре финансирани по ДФ”Земеделие” на стойност 97 242 лв. без ДДС. Реализирахме проект за изграждане и оборудване на спортна площадка с фитнес уреди на открито в Гурково на ст.24 634лв. и друг – изграждане на детска площадка в ДГ’’Латинка” в Гурково по Национална програма”Чиста околна среда2022г” на ст.6 834лв.

Важна беше реализацията на реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в град Гурково-втори етап, финансиран от ПУДОС на стойност 987 469лв. Реконструкция осъществихме и на вътрешна водопроводна мрежа в с.Паничерево-втори етап/проектно-проучвателни работи/ в размер на 37 920лв. Едновременно реализирахме и проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура в с.Конаре и с. Паничерево, финансиран от ДФ”Земеделие„. Успехът е на лице – обектите са въведени в експлоатация и за тях са издадени Разрешения за ползване. Общата отчетна стойност на придобитите активи е 5 824 463,81лв. с ДДС.

В малките, а всъщност и в големите общини, постоянен проблем са улиците и пътищата. Осъществихме проект за реконструкция и рехабилитация на ул.мрежа в Гурково, с.Паничерево и с. Конаре, финансиран от ДФ”Земеделие” на стойност 2 105 117лв.

За да подобрим средата и естетически, и като удобство, направихме основен ремонт и реконструкция на съоръжения в зони за отдих –водни площи в Градски парк Гурково в размер на 16 909лв.

Защото знаем, че грижата за живите включва непременно и грижа за скъпите им починали, сме заложили и проекти за основен ремонт на ограда и сграда в гробищен парк в с. Паничерево, община Гурково на стойност 71 990лв. и основен ремонт ограда на гробищен парк и сграда на с. Конаре, общ.Гурково на стойност 24 995лв.
Поддържаме зелените зони. Смея да твърдя, че в последните 3 години Гурково се превърна в едно добро място за живеене.

А какви са проблемите на община Гурково?

Проблем, номер едно е относително високата спрямо по-големите общини, безработица. Затова и социалната политика на Общината, насочена към уязвимите групи е постоянна. Работим по ред програми като „Топъл обяд“ и други, държавно делегираната „Асистентска подкрепа“ за възрастни и самотни хора. Развиваме „Домашен патронаж“ и „Лична помощ“ – ефикасни и полезни програми.

Каква е посоката и перспективата на развитие на общината?

Когато говорим за развитие, не бих пренебрегнала богатия културен календар на общината – събитията, освен радост за гражданите на общината, са и фактор, привличащ туристически поток – повече хора могат с очите си да видят красотата на региона. Изключителен успех има възстановеното изцяло по идея на кмета ни г-н Цонев „Био рали – Гурково“ с магарешки каручки. Тази година ще бъде вече 33-то такова рали и вече върви трескава подготовка. То ще се проведе на 3 септември. Стартът е в 9 часа от площада на Гурково и съм сигурна, че всеки, който види това уникално събитие (патентовано е през 2014 година), ще бъде доволен от шоуто, от настроението. Вторият етап на ралито продължава в местност „Лазово“.

„Археологическа сбирка с кът на магарето“ привлича много туристи и също е уникална идея, реализирана успешно.

Ралито предхожда празника на Гурково на 4 септември, когато гостите и жителите на общината ще се радват на изключително богата музикална програма.

Много красив е и Празникът на розата, провеждан в общината в края на май.

Пак по инициатива на г-н Цонев, общината прави и спортен празник „Гурковски борби“ около Гергьовден. Тази година на борбите се радвахме на скъпи гости – Станка Златева, Армен Назарян и много други състезатели в класически стил борба. Той също вече се утвърждава като събитие, буквално с национално значение – празник на спортния дух и традиция.

Кмет и общинско ръководство, администрация, общински звена, наистина работим в услуга на жителите с желанието и стремежа да са обслужени на ниво.

Какъв е бизнесът, поминакът в общината?

Дървообработваща промишленост – такъв е профилът на общината. Най-голямата фирма пък, даваща поминък на най-много хора е „Булметал“ – в сферата на металообработката, има по-малки фирми за пластмасови изделия, търговски фирми и др. Туризмът също е много важна посока за развитие. Има къщи за гости – особено в Конаре и в Лява река. Интерес има. Надяваме се, че чрез интересните събития още повече хора ще видят предимствата и възможностите за почивка в прекрасната ни община.

Зарата

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram