Общинският съвет ще решава за раздаване на дялове от Поликлиниката в Казанлък

Общинският съвет на Казанлък се очаква утре да възложи на управителя на „ДКЦ Поликлиника Казанлък“ д-р Красимир Пейчев ЕООД да проведе преговори с ръководствата на общините Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. Д-р Пейчев ще предложи на кметовете да станат съдружници като се запишат с нови дялове в „ДКЦ Поликлиника Казанлък“ ЕООД.

Даването на пълномощията трябва да бъде гласувано на заседание на местния парламент.

 Според предложението, чието одобрение се очаква утре, в срок до три месеца управителят на  „ДКЦ Поликлиника Казанлък“ трябва да внесе доклад за резултата от преговорите.

С ръководствата на споменатите общини са водени предварителни разговори за включване в дяловото участие на търговското дружество с цел увеличаване на капитала му, се посочва в писмо от д-р Пейчев до общинския съвет.

„Във връзка с гореизложеното, предложението ми е да се предприемат действия за включване на изброените общини в собствеността на дружеството и промяната му от ЕООД в ООД, както и на името му от „ДКЦ Поликлиника Казанлък“ в ДКЦ „Районна поликлиника“, пише още до старейшините управителят.