Община Казанлък няма План за защита при бедствия

Липсващият досега План за защита при бедствия на община Казанлък е внесла в местния парламент кметицата Галина Стоянова едва на 13 март, когато у нас бе обявено извънредното положение заради коронавируса.

В понеделник общинските съветници трябва да го разгледат и евентуално да го приемат на извънредно заседание, при закрити за журналисти и гости врата.

Предложението от Стоянова идва чак сега, макар че Законът за защита при бедствия последно е променен през 2011г.

Според внесената докладна на кметицата на вниманието на старейшините разработването му е започнало през 2017 г., а в края на 2019 г. е финализирано.

Планът съдържа мерки за реагиране при земетресени, бури, градушки, пожари,наводнения,скъсване на язовирни стени,снегонавявания, обледенявания, промишлени и ядрени навявания.

Данните в него за профила на риска и определяне на аудиторията са неактуални и с давност от две години.

https://obs.kazanlak.bg/page-6878.html

https://obs.kazanlak.bg/common/docs/2020-03/Po_t_33_340_2020.pdf

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram