Общината отказа достъп по ЗДОИ. КРИЕ ЛИ НЕЩО ОБЩИНА КАЗАНЛЪК?

0
4782

Казусът с анулирания на 12 август конкурс за директор на “Художествена галерия – Казанлък” породи множество въпроси в културните среди на Казанлък относно начинът на провеждане на конкурси за толкова значими институции като най-старата художествена галерия в България.

Ние от “ВИХЪРЪ – пространство за Култура и Изкуство”, като част от културния живот и организация с активна гражданска позиция, сметнахме за крайно необходимо да поискаме отчет за работата на Община Казанлък. Нещо, което дължи на цялата общественост.

На 28 август внесохме писмо с искане по Закона за достъп до обществена информация да ни бъде предоставена документацията от конкурса. На 3 септември получихме отказ от кмета, с мотива, че информацията „не е обществена“.

Г-жо Галина Стоянова – кмет на община Казанлък, прозрачността само предизборно обещание ли е?

Законът гласи:“Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

”Може би г-жа Стоянова не смята, че работата на Община Казанлък засяга обществения живот на България?

Според Стоянова сайтът на Общината е достатъчен за обществеността да си състави собствено мнение за проведения конкурс.

Г-жо Стоянова, информацията на официалния сайт е мнението на официалните власти, т.е. Вашето. Обществеността има право да състави свое собствено и законът защитава именно това право.

В отговорът Стоянова твърди, че Община Казанлък е “спазила всички изисквания на законодателството”. Питаме — защо след като са спазени всички изисквания конкурсът е анулиран?

“ВИХЪРЪ – пространство за Култура и Изкуство”

Коментари от Фейсбук