Новини от вас: До Прокуратурата на РБългария – да се направи одит на фондация „Проект-Бузлуджа“

До Прокуратурата на РБългария,

До Гражданите на Казанлък,

До и Чрез Прес ТВ,

да се направи одит на фондация „Проект-Бузлуджа“,

поради факта, че събира финансови средства, които не са разходвани по самата сграда.

Всички средства са от преки дарения и безплатен труд на доброволци, ведно с последните средства отпуснати от Бюджета на РБългария за обезопасяването на покривната част.

Първоначално фондация „Проект-Бузлуджа“ е заявила , че е с частен характер в частна полза, по късно е променила с решение от 15.09.2021 , че ще извършва дейност в обществена полза чл.3.

Но всички събрани средства са използвани незнайно къде и за какво, с тях не са плащани материали, заплати и консумативи. Оценяме факта, че г-жа Иванова е провокирала интереса на обществото, но на каква цена, никой няма право да се разпорежда с държавно имущество така както тя демонстрира и парадира свойчески. Паметника е под юрисдикцията на Национален парк-музей „ Шипка-Бузлуджа “, който си има директор и ръководство назначени от Министерство на Културата с конкурс.

Нещо повече в самата фондация фигурират две лица майката на г-жа Дора Иванова, Вера Любенова Иванова. На адреса на самата фондация „гр.Монтана ,ул.Александър Батенберг №2 вх.А,ет.2,ап.4“ съществуват още около 15 фирми, които се осчетоводяват от един и същи счетоводител Георги Янев Драганов, който пък от своя страна е управител и собтвеник на над десет дружества.

Обиждащ е факта, че средствата се изразходват за административни разходи за какво и на кого за държавен имот не нужно да гадаем.

Всъщност всичко е видно от ГФО от Търговския Регистър и Агенция по Вписванията.

Наслука на Прокуратурата, а народа да мисли.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram