Мъглиж очаква композитори да създадат музиката на химна на града

Поетът Румен Денев и д-р Петя Христова са с одобрени текстове на химна, очакват се музиканти, които да композират мелодията

ОБЯВА

Текстове за химн на град Мъглиж, одобрени  с Протокол № 92-1150-11/25.07.2022 г. от Комисия (определена с Решение №  529 от 30 юни 2022 г. на Общински съвет Мъглиж):

ТЕКСТ № 1                                                                  ТЕКСТ  № 2  ТЕКСТ ЗА ХИМН НА МЪГЛИЖ

 „Мъглиж беше пръв!“ Е! И ще бъде!                       Мъглиж, ти крепост българска и древна,

Със гордо вдигната глава                                           към бъдещето гледаш устремен.

ще крачи смело и ще сбъдне                                     Ти браниш свойта слава ежедневно,

славната нам вечна мечта!                                         над тебе бди Балканът нощ и ден.

Мъглиж е гордост за предците                                  Мъглиж, разказват твойте водопади

и вярата за младостта.                                                легенди от далечни векове.

Мъглиж е истински обичан                                       Високо върху скалните грамади

от близките, сродни сърца.                                        войнишки саби бурята кове.

Той пази в себе си магия                                           Мъглиж, ти кърмиш всяко поколение

от вълшебна красота,                                                 с достойнство, с родолюбие и с чест.

с която вечно ще закриля                                          Свети Никола дава освещение

сърца зад манастирската врата.                                над твойто бъдеще и твойто днес.

Горд Балкан ехти с мечтите                                      Мъглиж, Мъглиж, ти беше и ще бъдеш!

и спомня славни времена.                                         Творящият ти дух напред зове!

Лечебната прегръдка на водите                                Вървиш напред чрез истина и мъдрост.

отмива болка и тъга.                                                  Теб пазят те балкански върхове!

Паметник величествен се взира                               Автор: Румен Денев

в нас с надеждата да продължим

да бъдем първи, да намираме

път към нашия Мъглиж любим.

Миналото – героично.

Достойно настояще е сега!

Бъдещето е с надежда

Мъглиж да бъде пръв. До вечността…

Автор : Д-р Петя Христова

В изпълнение на РЕШЕНИЕ № 487 26.05.2022 г. и РЕШЕНИЕ №542 от 28.07.2022 г. на Общински съвет Мъглиж, изборът на музика за химн на град Мъглиж е както следва :

  1. Предложенията за музика на химна трябва да бъдат в нотно изписване за клавир, глас и демо запис, включващ цялостния вариант на  посочения от комисията текст и създадената музика към него;
  2. Срок за подаване на музикалните творби за химн на град Мъглиж: 1.08.2022г. до
    15.09.2022 г.
  3. Адрес за изпращане на музикалните творби на СD: гр. Мъглиж 6180, пл. „Трети март” № 32 .  При изпращане на творбите, авторът трябва да посочи своето име, възраст, местоживеене, телефон за контакти и електронен адрес.
  4. В срок до 30 септември 2022 г. комисията излъчва три предложения за химн на град Мъглиж.
    Изпратените текстове, CD, музика и др. материали не се връщат.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram