Моника Динева: Внасяме Декларация за подкрепа на жителите на Община Казанлък и Община Павел баня

В качеството си на общински съветник, внесох за разглеждане в Общински съвет- Казанлък декларация за подкрепа на жителите на Община Казанлък и Община Павел баня в усилията им да запазят чиста Розовата долина, заяви адвокат Моника Динева. Надявам се на подкрепа от всички колеги- съветници, съобщава общинският съветник от „БСП за България“. Ето и текста на самата декларация, която ще бъде предложена за гласуване:

„НИЕ,

Общинските съветници в Общински съвет- Казанлък, изразяваме категоричната си подкрепа към жителите на Община Казанлък и Община Павел баня в усилията им за недопускане реализацията на инвестиционно намерение на Кастамону България АД за “Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли“ в УПИ III -501,503,504 в кв.76 и поземлен имот с идентификатор 16924.29.18 с. Горно Сахране, общ. Павел Баня“, изразяващо се в увеличение на производствения капацитет на инсталацията за производство на КФС (карбамид-формалдехидна смола) от 43800 т/г. на 79 500т/г. , производство на нов продукт меламин -формалдехидна смола (МФС) 8000 т/г. и на меламин-карбамид-формалдехидна смола (МКФС) – 500т/г. и изграждане на нова инсталация за производство на суровина (формалин 60%) – 60 000т/г.

Споделяме тревогите на населението, че производството представлява заплаха за живота и здравето им, както и за чистотата на околната среда и водите, поради близостта на предприятието до източници на питейна вода, които захранват гр.Казанлък и с. Горно Сахране.

Водите са жизнено важен ресурс и общо наследство, което се опазва и защитава.

Нека с общи усилия да опазим чиста Розовата долина!

Апелираме компетентните институции, да предприемат необходимите действия за преразглеждане на Решение № 1-1 /2023 г., издадено от директор на РИОСВ – Стара Загора.“

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram