Блокирани: „България! Може ли такова нещо в Казанлък?“

0
6584
Парламентарни избори 2021#

Потъналата ул.“Москва“ в Казанлък, по която минава трафикът от Индустриалната част към града, блокира автомобили и пешеходци.

реклама