Близо 7000 са „плаващите“ казанлъчани

0
7708
Парламентарни избори 2021#

Населението на община Казанлък за последните 10 години е намаляло с над 8 000 души. Това показват данните на Националния статистически институт /НСИ/.

Към 31 декември 2010 г. цялата община е била 75 509 души, а към 31 декември 2019 г. – 67 433 души. Осезаем е спадът в малките населени места където цифрите показват, че през 2010 година там са живели 25 225 души, а към началото на 2020 година са били 18 584 човека.

В град Казанлък населението в края на 2010 година е било 50 284 души, а в началото на 2020 година 48 849 души.

Според данни на ГРАО Казанлък публикувани в доклад на кмета на община Казанлък, изнесен на последната сесия на общинския съвет през февруари тази година, населението на община Казанлък към 15 декември 2020г. е 67 362 души. Това са хората, които се водят по настоящ и постоянен адрес в общината.
С постоянен адрес в община Казанлък са регистрирани 81 382 жители, а по настоящ 74 289 души.

Според данните от този доклад може да се предполага, че зад граница пребиват над 14 хиляди казанлъчани. В това число влизат хора, имащи и друго гражданство, освен българско.
Може да се предположи също, че в общината над 6 900 човека не са от Казанлък, но по някакви причини временно пребивават на територията й по настоящ адрес. Тоест това е „плаващ“ брой от присъстващи в общината хора.

По данните на ГРАО Казанлък ромите в града към 15 декември 2020г. са 3 738, толкова са били и през 2011 година, според тогавашните данни от националното преброяване. Очевидно за 9 години техният брой е непроменен.

През 2017 г. местната власт, обаче, признава, че ромите са 10 522 души в цялата община. Този брой се посочва в документ, наречен План за действие на Община Казанлък за интегриране на български граждани от ромски произход 2017-2020 г.

Въпросният план е публикуван в сайта на Общинския съвет на Казанлък. Той е гласуван от местния парламент на 9 март 2017г.

Тук можете да прочетете целия: План за действие на Община Казанлък за интегриране на български граждани от ромски произход 2017-2020 г.