„Рибарят и златната рибка” по Радой Ралин представиха ученици от ОУ „ Мати Болгария”

0
6

[yframe url=’https://www.youtube.com/watch?v=Wt3xY836eH0′]

В чест на Деня на българската просвета и култура в залата на Военния клуб в Казанлък бе представена интерпретацията на Радой Ралин на Пушкиновата приказка „Рибарят и златната рибка“. В нея участваха група ученици от Свободноизбираема подготовка- Театрално майсторство в ОУ“М.Болгария“. Декорите и костюмите за представлението са изработени също от ученици – шестокласници от Ателие „Театрална работилница“, което работи в рамките на проект „Успех“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Ръководител на двете групи е Христина Гитева- старши учител и преподавател по български език и литература в ОУ „М.Болгария“.

С.Илиева

 

Коментари от Фейсбук