За по-лесен достъп

0
2

От 1 август тази година Общинска библиотека сбъдна още една своя мечта по пътя на превръщането си в електронна библиотека, достъпна за потребителите си в непрекъснат режим на информиране 24 часа всеки ден от седмицата.
След приключването на проекта , защитен по Програма Глобални библиотеки- България”, „Писахме да се знае”, за читателите на библиотеката е разкрито ново електронно съдържание -две уникални електронни бази данни- Електронният каталог на културната институция и базата „ Краезнание”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZuPwZjyJAZk

Коментари от Фейсбук