Христо Генев до ОбС Казанлък: Не може да сте безучастни към лицемерието, демагогията, злоупотребата с власт

0
3690
Христо Генев

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАЗАНЛЪК

КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА,

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

ДО Г-ЖА АННА КОЖУХАРОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ

от ХРИСТО НАНЕВ ГЕНЕВ адрес: ул. „Тюлбенска” N 62, ап 13 тел 0884100876, [email protected]

Прелюбезна г-жо Кожухарова, Уважаеми дами и господа,

Предполагам знаете, че на 12.08 2020г. се проведе втори етап от обявения конкурс за Директор на Художествена галерия- Казанлък(представяне на концепции и събеседване). В съобщение адресирано до мен, Председателят на конкурсната комисия С.К. ме уведомява, че конкурсът е „анулиран”, поради „липса на член от комисията”. Не се оповестяват резултатите от оценяването (Приложение 2) и класирането на кандидатите.

На 25.08.2020г. входирах Заявление до Кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова, на основание ЗДОИ да ми бъдат предоставени копия от всички документи, свързани с конкурса, включително оценъчните карти на членовете на конкурсната комисия за всеки кандидат (Приложение 1) и оценъчната карта с крайния резултат и класирането на кандидатите (Приложение 2).

На 27.08.2020г. отправих питане с редица въпроси под формата на отворено писмо към г-жа Галина Стоянова. До момента няма отговор.

Последва ново обявление за конкурс от 28.08. 2020г. без съгласуване на правилата с Министерство на културата и с твърде фриволни условия.

Уважаема комисия,

Прелюбезна г-жо Кожухарова,

Пиша Ви, не защото очаквам съдействие или помощ. Ще се справя сам! Кой, ако не аз! Пиша Ви, понеже ми е прелюбопитно да видя Вашата реакция! Защото като културна комисия на Общински съвет Казанлък, Вие няма как да сте безучастни към доброто име, професионализма, авторитета и съдбата на първата художествена галерия в страната – Художествена галерия- Казанлък! Защото не може да сте безучастни към лицемерието, демагогията, злоупотребата с власт и войнстващата посредственост, които развращават нравствените ценности на обществото!

Очаквам! Обявленията за двата конкурса са достъпни на интернет страницата на Община Казанлък. Прилагам: -Заявление за достъп до обществена информация от 25.08.2020г.; -Отворено писмо – питане от 27.08.2020г; -Warning от 31.08.2020г.

P.S. Сигурен съм, че няма да приемете действията ми единствено като мотив да запазя работата, която обичам!

С уважение: /Христо Генев/ 08.09.2020г. гр. Казанлък

Коментари от Фейсбук