Промяната на модела започна. Благодаря на всички жители, които я реализираха

0
51
Парламентарни избори 2021#

Продължавам напред като общински съветник.

Признателен съм на всички 8 310 човека за това, че подкрепиха мен и програмата ми за нов модел на управление.

Ще съм част от групата общински съветници на БСП за България. Левицата е с най-високото увеличение на броя мандати в новия местен парламент на Казанлък,за първи път от 12 години е с 9 общински съветници и е втора политическа сила.

ДПС, ВМРО и „Алтернатива на гражданите“ допринесоха също за пренареждане на силите в местния парламент – техните мандати бележат ръст. Това е принос и нова стъпка към търсенето на диалог между всички политически сили за благото на всеки жител на община Казанлък.

Ще работа за нови решения и политики, в които участие да взимат и хората.

Ще търся всички възможности за реализация на моята предизборна програма като кандидат-кмет и ще изисквам чрез всички законови средства откритост и достъпност в работата на администрацията.

Общинският съвет има реалната власт да управлява, коригира и контролира, затова призовавам да отхвърлим политиките на реваншизъм и разделение, за да  потърсим формулите на споделено управление.

В новия местен парламент разчитам на политическата зрялост, професионален капацитет и грижа на всичките му 37 членове за опазване на обществения интерес на всички жители на общината.

Благодаря на всички жители на общината, които направиха това възможно.

Инж. Стоян Петров – кандидат за кмет на Община Казанлък