Община Стара Загора очаква предложения за разработването на културния календар за 2015 г.

0
6

Община Стара Загора отправя покана към културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци, изпълнители и граждани за участие и партньорство при разработване на културния календар за 2015 г.
Културният календар способства за реализирането на общинската културна политика, свързана с ангажиментите на местната власт за организирането на културния живот на територията на общината, изявата и развитието на собствения творчески потенциал, координирането и подпомагането на инициативите на културните организации, както и дейностите по формиране и задоволяване на културните потребности на общността. Целта е да се отговори в максимална степен на очакванията и интересите на общността и заинтересованите страни, както и най-ефективно да бъде разпределен общинския бюджет за 2015 г.
Всички постъпили предложения ще бъдат обсъдени в Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания при Общински съвет – Стара Загора. При необходимост, вносителите на предложенията имат възможност да ги представят и обосноват пред комисията. Окончателният вид на Културния календар за 2015 г., с включените в него инициативи и дейности и определените им финансови параметри, ще бъде резултат от съвместната работа и преценка на всички участващи страни.
Една от водещите цели при изготвянето му е да се обезпечи и гарантира активното присъствие на професионалните институти в културния живот чрез утвърдените и уникални за града събития, да бъдат подпомогнати за реализиране на нови форми на активно и последователно представяне и популяризиране на създаваната от тях продукция. Друг, важен акцент, заложен в ежегодния Културен календар, е творческата работа с деца и младежи и подпомагане развитието на младите таланти чрез различни форми и инициативи.
При разработването и обсъждането на Календара за 2015 г., Община Стара Загора като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора, Програмата за туризма, изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и др.
В поканата на общината са изброени и съответните критерии, на които трябва да отговарят предложенията.
Крайния срок за подаване на информацията е 7.12.2014 г. За всяка отделна инициатива се попълва отделно проекто-предложение и формуляр-бюджет по предоставените образци. Всички предложения се подавати на хартиен носител, и по електронен път на и-мейл: [email protected] Писмото и подробностите за кандидатстване са публикувани на официалната страница на община Стара Загора – http://www.starazagora.bg/bg/predstoyaschi-proyavi/obschina-stara-zagora-ochakva-predlozheniya-za-razrabotvaneto-na-kulturniya-kalendar-za-2015-godina .
След съответното обсъждане, разработване на Календара и приключване на процедурите по съгласуване, на сайта на общината ще бъдат обявени одобрените кандидатури.

Коментари от Фейсбук