Нови ползи за хората с увреждания от есента

0
62
Парламентарни избори 2021#

Две нови социални услуги – „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“ разкрива Общината. Услугите ще се извършват след 1 октомври като държавно делегирани дейности чрез компенсаторна промяна.

Регистрираните деца с увреждания са 222 в Казанлък, други 84 са младежи. Двете нови услуги са прибавени към досегашната: Дневен център за деца с увреждания.

Първата дейност е насочена към лица с увреждания, навършили 18-годишна възраст. Услугата ще се предоставя в Дневния център за възрастни хора с увреждания, който  бе изграден по съвместен проект на  Община Казанлък и Фондация „Сийдър” по Програмата за Хуманитарна помощ на Отдел за Военно сътрудничество към Посолството на САЩ в Република България. Стойността на проекта е 130 000 щатски долара, като финансирането е от Европейското командване на Военноморски сили на САЩ, Хуманитарна програма за помощ EUCOM, без съфинансиране. Базата е модерна и отговаряща на всички изисквания за обгрижване на хора с увреждания, навършили пълнолетие.

Втората услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“, ще обслужва почасово 25 деца и ще се осъществява в Комплекса за социални услуги, намиращ се в общинската сграда на ул. „Войнишка“ 25.  С Решение на ОбС през миналата година базата бе предоставена за безвъзмездно ползване на СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания“.

И двете услуги са в съответствие с Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора (2011 – 2016 г.) и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък (2011 – 2016 г.).

В Казанлък са изградени и 3 Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище, които също ще започнат да работят. Предстои да се реализират и следващите две цели, заложени в Стратегията на Община Казанлък в социалната сфера – създаване на Център за временно настаняване на бездомни хора и изграждане на Социално предприятие.