Новини от вас: Защо ромите ползват сградата на бившата детска градина зад ул.“Илинден „18

0
6

Може ли да попитам, чрез редакцията, компетентните органи на Община Казанлък, защо ромите ползват сградата на бившата детска градина зад ул.“Илинден „18.

С какво право я стопанисват ?

П.Н.

Коментари от Фейсбук