Изнесена Приемна на областния управител Живка Аладжова в Опан

0
6
Областният управител Живка Аладжова продължава да провежда изнесени приемни в общините от област Стара Загора. На 12 Март 2014 г. тя посети община Опан. 
Кметът на община Опан изказа благодарността си за посещението на областния управител Живка Аладжова в общината.
 „Поздравявам Ви, че целенасочено и последователно прилагате социална политика в общината и полагате грижи за възрастните хора” – каза областния управител Живка Аладжова  на ръководния екип на община Опан. 
В разговорите участваха зам.-кметовете Магдалена Панева и Генчо Колев, както и председателя на Общинския съвет Румяна Динева. 
Ръководният екип на община Опан очерта основните проблеми, които стоят пред жителите. Един от тях е необходимостта от предоставянето на автобус, който ежедневно да извозва учениците от селата в общината до единственото основно училище в  Опан, което е средищно и защитено.  
Друг проблем е необходимостта от подобряване на здравното обслужване. Ръководният екип на община Опан уточни, че към момента няма осигурена спешна помощ, а здравното обслужване на жителите се осъществява от двама лични лекари.
Кметът на община Опан сподели, че не е положен последния слой на асфалтовия пласт след последния ремонт на пътят Опан – Гълъбово и е необходимо ремонтът да бъде завършен.
За пътя Стара Загора – Гълъбово през Княжеско, кметът сподели че е собственост на три общини и това затруднява поддържането му особено през зимния период.
Необходимо е финансиране за изработване на общ устройствен план за община Опан, казаха още представителите на местната власт.
Областният управител Живка Аладжова се ангажира да съдейства за решаването на очертаните проблеми. 
По-късно същия ден, Областният управител Живка Аладжова посети, действащата към настоящия момент целодневна детска градина в община Опан. Ръководният екип на общината обясни, че сградата на детската градина е построена през 1932 г. и не отговаря на санитарните и противопожарни изисквания. Оборудването е старо и недостатъчно. Детската градина, която ще бъде построена след успешното приключване на проекта по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” ще бъде посещавана от близо 70 деца. 
„Тук съм, за да чуя лично проблемите Ви и да съдействам за решаването им според правомощията си”, се обърна областният управител Живка Аладжова към жителите на Община Опан, които бяха дошли да се срещнат с нея в приемния й ден. Основните проблеми, които хората изложиха пред нея са свързани с безработицата и липсата на перспектива в малките населени места, както и необходимостта от подобряването на инфраструктурата.
Същият ден Областният управител Живка Аладжова  посети цеха за кетчуп „МИТАК” в село Ястребово, където  се запозна с процеса на работа в дружеството. 
Припомняме Ви, че първата изнесена приемна на Областния управител Живка Аладжова се проведе на 20 февруари 2014 година в община Николаево.
Коментари от Фейсбук