Добивите от роза

0
2

Добивите от декар розови насаждения в казанлъшко достигнаха 400 кг. от декар. Това се похвалиха собственици на розови градини. При задържане на сравнително постоянно време, без рязко увеличаване на температурите, добивите могат и да достигнат и по – високи стойности. Цената на килограм розов цвят  сега е 3,50 лв. Преди седмица тя рязко бе намалена от 4,5 на 3 лв. за килограм.

Коментари от Фейсбук