Библиотеката „влезе“ в Математическата гимназия

0
41
Парламентарни избори 2021#

„Общинска библиотека „Искра” – исторически мост между минало и бъдеще”  бе темата на беседа за богатствата на фондовете на Общинска библиотека „Искра”, съхраняващи историческата книжовна памет на Казанлъшкия край пред ученици от ППМГ „Никола Обрешков”. Събитието днес е част от програмата на Европейски дни на наследството.

Младежите от елитната казанлъшка гимназия имаха възможността да се запознаят със спецификата на Фонд „Редки и ценни издания” с Колекции: Славяноезични и чуждоезични ръкописи; Български старопечатни книги и старопечатни издания 1806-1878 г., Български редки и ценни издания след 1878 г., Чужди старопечатни, редки и ценни издания и Краеведски фонд.

Представена беше и дейността на библиотеката с настоящи проекти и културни събития. Децата се запознаха с работата на отделите, услугите, които се предлагат на ползвателите, със сайта на ОБ „Искра” и електронните каталози.