Без вода днес в Казанлък и региона

0
6
08:00/17:00 гр.Казанлък – поради авария на магистрален водопровод Ø 546 АЦ – без вода ж.к. Хр.Ботев и индустриална зона;
09:00/14:00 с.Дунавци – без вода поради авария Ø 80 АЦ;
09:00/17:00 гр.П. Баня – поради подмяна на водопровод – без вода част от населеното място;
09:00/15:00 с.Розово – без вода част от населеното място поради авария Ø 60 АЦ;
Коментари от Фейсбук